Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Om studentendecanen in staat te stellen een optimale bijdrage buiten de eigen spreekkamer te kunnen leveren is dit drieluik ontwikkeld.

Doel ervan is om een aantal organisatievraagstukken vanuit het perspectief van een studentendecaan te benaderen. Daarbij komen vragen aan de orde als “Hoe zorg ik dat men mij ziet staan als studentendecaan?”.“(Hoe) kan ik me onafhankelijk opstellen en conflicten met stakeholders vermijden?”. “Welke inzichten uit de organisatiekunde kunnen mij helpen effectief aan beleidsbeïnvloeding te werken?”.

Aan de hand van drie rollen kun je er in deze cursus aan werken dat je als studentendecaan niet alleen impact hebt bij individuele studenten, maar er ook in slaagt effectiever bij te dragen aan optimale studie- en studentbegeleiding op jouw hogeschool.

De onderdelen van dit drieluik zijn ook afzonderlijk te volgen.

Om de opgedane kennis ook daadwerkelijk toe te passen in de organisatie waar je werkt, is het aan te raden deze cursus samen met een collega-studentendecaan van dezelfde instelling te doen.

 

Drieluik deel 2: “Verbinden”

Het is niet voor niets dat het logo van LOShbo bestaat uit schakels. Studentendecanen hebben immers een verbindende rol in de studie- en studentbegeleiding van hogescholen. In die begeleiding is sprake van vele actoren: o.a. examencommissies, docenten, vertrouwenspersonen, studieloopbaanbegeleiders, managers, directies en natuurlijk ook studenten zelf. Studentendecanen zijn een spin in het web van al die actoren en werken vanuit een onafhankelijke positie aan een soepele samenwerking die uiteindelijk bijdraagt aan het studiesucces van studenten.

Tot zover de theorie.

In werkelijkheid is het wel eens anders. Om allerlei redenen kan het vervullen van die verbindende rol voor een studentendecaan best lastig zijn. Eén belangrijke oorzaak daarvan kan te maken hebben met polarisatie (wij-zij denken).

Als “schakel” functioneert de studentendecaan immers in tal van polarisaties binnen de hogeschool. Studieloopbaanbegeleiders versus studentendecanen, studenten versus organisatie, studenten versus examencommissie, monocultuur versus multicultuur. De lijst is lang.

Buiten de hogeschool is er ook sprake van polarisatie. Culturele verschuivingen en maatschappelijke spanningen als gevolg daarvan hebben ook invloed op de praktijk van de studentendecaan. Hoe kan een studentendecaan hier professioneel en verbindend mee omgaan?

Het doel van deze cursus is dat je polarisatie in de werkpraktijk van de studentendecaan kunt herkennen en duiden en dat je aan de hand van een nieuwe analyse de eigen professionele positionering effectiever kunt inzetten.

Wat zijn hier de rollen voor de studentendecaan en in hoeverre kan een nieuw denkkader over polarisatie een professionele en onafhankelijke rol mogelijk maken of optimaliseren? Dat is de centrale leervraag van deze cursus.

Deelnemers leren in de ochtend werken met het nieuwe denkkader (kennis), waarna ze in de middag de eigen werkpraktijk en het eigen functioneren doorlichten (vaardigheden en houding)

De cursus wordt verzorgd door Bart Brandsma. Hij is filosoof, trainer en consultant. Hij adviseert en traint professionals op het vlak van conflict en polarisatie. Dit doet hij voor gemeenten, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, burgemeesters, media, jeugdzorg, onderwijs, radicaliseringsexperts en het gevangeniswezen, voornamelijk in Nederland en België. Hij is de auteur van het boek “Polarisatie; inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken”.

 

Uit de evaluatieformulieren van vorig jaar:

“Goed verhaal, doorspekt van relevante voorbeelden. Inspirerend en humor”.

“Dicht op de actualiteit en inzichtelijk gemaakt hoe complex polarisatie is en hoe snel je erin terecht kan komen of aan meedoen”.

“Qua werk eyeopener dat anderen je in een andere rol zien dan je denkt dat je vervult of wilt vervullen”.

“Interessant om voorbeelden uit andere beroepen te horen (politie, gemeenten, enz)” .

Cursus code
A030
Aantal dagen
1
Leden prijs
350
Niet leden prijs
525
Groepsgrootte
12
Trainer
Bart Brandsma, filosoof, trainer en consultant
Cursus data
21-3-2019