nieuw

Anton van den Hoeven is al ruim 25 jaar de gewaardeerde docent van de door velen gevolgde LOShbo-cursus “Casuïstiek Wet- en Regelgeving”. 

N.a.v. de invoering van de nieuwe Europese verordening over privacy verzorgt deze gerenommeerde onderwijsjurist (en ex-studentendecaan) van Universiteit Utrecht een eenmalige cursus over wet- en regelgeving op dit terrein. Niet alleen privacywetgeving komt aan bod, maar ook andere vragen die te maken hebben met de vertrouwelijkheid van het werk van de studentendecaan.

In ieder geval komen antwoorden op de volgende vragen aan bod:

  • De studentendecaan is een vertrouwenspersoon van de student, maar hoe vertrouwelijk is die informatie eigenlijk? Mag die bijvoorbeeld worden gedeeld met collega-studentendecanen, examencommissies, directies als de student een beroep doet op uitstel van een BSA, steun uit het profileringsfonds, een bijzondere toetsvoorziening etc. Welke regels gelden daarbij?
  • Mag je de vertrouwelijkheid doorbreken in een noodsituatie?
    Als de student meldt dat er sprake is van bijvoorbeeld seksueel misbruik, suïcideplannen, het plegen van ernstige misdrijven, mag of moet je als studentendecaan dan iets met die kennis doen?
  • De studentendecaan is begeleider, maar speelt ook een rol bij beslissingen over de student, zoals BSA, steun profileringsfonds, bijzondere toetsvoorziening, onbelemmerd studeren. Welke dilemma’s levert dat op m.b.t. informatieverstrekking en hoe ga je daar mee om?
  • Ouders vragen soms informatie en willen weten hoe het gaat met hun zoon of dochter. Mag of moet de studentendecaan daar op ingaan?
  • Fondsen willen graag weten hoe het is gesteld met de studievoortgang van de élève, instanties als politie/ justitie/ IND/ AIVD willen informatie over de student van de studentendecaan en beroepen zich daarbij op een wettelijke verplichting om die te verstrekken. Hoe zit dat, mag/moet de studentendecaan daaraan meewerken?
  • Wat doe je als de student zelf niet aanspreekbaar is?
    Mag je bewindvoerders, medewerkers van de instelling waar een student is opgenomen, ouders die namens hun kind optreden, informatie verstrekken en met hen zaken regelen als de student zelf niet aanspreekbaar is? Welke regels gelden hierbij?

Op zijn bekende wijze zal Anton van den Hoeven ingaan op al deze vragen. Zoals gebruikelijk is het voor deelnemers ook mogelijk om voorafgaand aan de cursus vragen en casuïstiek aan te leveren. Tijdens de cursus worden deze gegarandeerd behandeld.

Cursus code
B060
Aantal dagen
1
Leden prijs
180
Niet leden prijs
270
Groepsgrootte
20
Trainer
Anton van den Hoeven, jurist/adviseur onderwijs Universiteit Utrecht
Cursus data
4-4-2019