Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met ziekte,  ouderschap, familieomstandigheden, rouw en andere persoonlijke omstandigheden. Die verschillen kunnen voortkomen uit hun culturele achtergrond.

Hoe houd je daar rekening mee in de begeleiding van een diverse studentenpopulatie?

Kennis over diversiteit is een belangrijke voorwaarde om het contact tussen mensen uit verschillende culturen effectiever te laten verlopen. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

Het gaat bij interculturele competenties om het vermogen om tijdens ontmoetingen met studenten uit andere culturen de combinatie kennis, houding en vaardigheden effectief in te kunnen zetten teneinde een optimale dienstverlening te realiseren.

Wat biedt deze cursus?

Doel van deze cursusis dat deelnemers samenhangende aspecten van culturele diversiteit leren herkennen en hier succesvol op in kunnen spelen op het gebied van kennis, openheid en aanpassingsvermogen.

Kennis:

  • Deelnemers leren zich te verdiepen in gemeenschappelijke waarden, gewoonten en gebruiken in relatie tot culturele diversiteit.
  • Deelnemers genereren een genuanceerde visie.
  • Deelnemers maken zich eigen hoe bij de interactie tussen personen, gebeurtenissen tot verschillende waarnemingen, gevoelens en reacties kunnen leiden.
  • Deelnemers kunnen vanuit de verworven kennis adequaat op enigszins complexe communicatieve situaties inspelen.

Openheid:

  • Deelnemers leren interculturele ontmoetingen als interessante uitdagingen te zien en deze in de communicatie een plaats te geven.
  • Deelnemers kunnen de invloed van verschillen op de eigen professionele effectiviteit herkennen om zo tot onderbouwde keuzes in hun reacties te komen.
  • Deelnemers leren op een onafhankelijke wijze, niet categoriserend op culturele verschillen te reageren.

Aanpassingsvermogen:

  • Deelnemers leren eerdere interculturele ervaringen in nieuwe situaties functioneler te benutten.
  • Deelnemers leren alternatieve manieren te ontplooien, te benutten, om zich bij een communicatief probleem te verduidelijken.
  • Deelnemers kunnen de verbinding maken tussen eigen professionele waarden en opvattingen en het perspectief van de student.

De deelnemer staat centraal in zijn benadering van studenten en vervult een actieve rol tijdens deze bijzonder interactieve cursus.

Uit de evaluatieformulieren van vorig jaar:

“Zeer inspirerend, zeer out of the box en (toch) met beide benen op de grond”

“Nog nooit zo’n bijzondere LOShbo-cursus gehad”

“Goede, verfrissende aanpak door heel veel te beleven en te ervaren”

Cursus code
A010
Aantal dagen
2
Leden prijs
510
Niet leden prijs
765
Groepsgrootte
12
Trainer
Nikki de Jong, trainer Croan Consult
Cursus data
29-11-2018
13-12-2018