Deze cursus is afgelopen jaar door de deelnemers met het hoogste cijfer gewaardeerd: een 9,3.

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan "Het gaat gewoon niet". De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt of wat er aan te doen valt. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen wat er aan de hand is en effectieve ondersteuning te bieden. Moet de student wennen aan het op kamers wonen of heeft hij problemen thuis? Heeft zij bepaalde "onredelijke" verwachtingen die ze niet kan bijstellen? Moet hij meer studeren of juist wat gas terugnemen? Of is ze het gewoon niet gewend aan de grote hoeveelheden stof?

Studentenbegeleiding is grofweg te verdelen in drie gebieden: Persoonlijk, Onderwijskundig en Voorzieningen. Vaak worden deze onderwerpen strikt van elkaar gescheiden maar bij hardnekkige problemen is er meestal sprake van een mengeling. Langdurige problemen met de stof kunnen bijvoorbeeld leiden tot emotionele problemen en andersom. Studeergedrag (zowel effectief als problematisch) wordt inzichtelijk wanneer we de verschillende gebieden als een samengesteld geheel beschouwen.

Competenties:

  • cursisten begrijpen de samenstelling en werking van zowel problematisch als effectief studeergedrag;
  • cursisten zijn in staat te bepalen welke mechanismen er bij een student spelen en hoe deze verbeterd kunnen worden;
  • cursisten zijn in staat om eerste ingrepen te verrichten voor de verbetering van studeergedrag;
  • cursisten zijn in staat om de student aanvullend advies te geven.

In deze cursus gaan wij de componenten van studeergedrag uiteenzetten en de onderlinge samenhang verhelderen. We zullen twee belangrijke constateringen doen. Ten eerste zal duidelijk worden dat heel veel problemen, uitingen zijn van dezelfde onderliggende mechanismen. Zelfmanagement- en informatieverwerkingsproblemen, motivatieproblemen, faalangst, assertiviteitsproblemen en keuzeproblematiek zijn geen raadselachtige verschijnselen die radicaal van elkaar verschillen. Deze realisatie zal ruimte bieden voor de tweede constatering namelijk dat effectieve ondersteuning voor al deze problemen mogelijk is.

Het is raadzaam om, voor aanvang van de cursus, uzelf enigszins bekend te maken met de achtergrond, visie en werkwijze van de trainer, André Baars.
Deze informatie u kunt vinden op www.andrebaars.com.
U vindt daar ook essays die de heer Baars zelf schrijft over reflecties en bevinden die voortkomen uit zijn eigen begeleidingspraktijk. Tevens vindt u een link naar zijn boek “Studieproblemen, een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs” (2009)

Dit is wat de deelnemers zeiden over deze cursus:

Zeer duidelijk, veel praktijkvoorbeelden, goed bruikbaar in de praktijk, zeer tevreden, goede koppeling theorie en praktijk.

Heel heldere cursus. Veel praktische handvatten en inzicht. Ik kan hier mee verder. Goede docent. Fijne en leerzame dagen. Bedankt!

Hele fijne cursus. Zouden alle decanen op mijn school moeten volgen. Ik ga ze stimuleren, dan kunnen we nog beter studievaardigheden etc. uitzetten.

Goed, helder, inhoudelijk sterk. Heel goed toepasbaar op de dagelijkse praktijk van mijn werk (zeker de hand-outs).

Heel verhelderend en toepasbaar. Met name de andere manier van kijken (“regisseurschap”) is heel nuttig.


Cursus code
D010
Aantal dagen
3
Leden prijs
600
Niet leden prijs
900
Groepsgrootte
14
Trainer
André Baars, onderwijspsycholoog Radbouduniversiteit
Cursus data
14-3-2019
28-3-2019
18-4-2019