Vernieuwd

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

 

Om studentendecanen in staat te stellen een optimale bijdrage buiten de eigen spreekkamer te kunnen leveren is dit drieluik ontwikkeld.

Doel ervan is om een aantal organisatievraagstukken vanuit het perspectief van een studentendecaan te benaderen. Daarbij komen vragen aan de orde als:
“Hoe zorg ik dat men mij ziet staan als studentendecaan?”.
“(Hoe) kan ik me onafhankelijk opstellen en conflicten met stakeholders vermijden?”.
“Welke inzichten uit de organisatiekunde kunnen mij helpen effectief aan beleidsbeïnvloeding te werken?”.

Aan de hand van drie rollen kun je er in deze cursus aan werken dat je als studentendecaan niet alleen impact hebt bij individuele studenten, maar er ook in slaagt effectiever bij te dragen aan optimale studie- en studentbegeleiding op jouw hogeschool.

De onderdelen van dit drieluik zijn ook afzonderlijk te volgen.

Om de opgedane kennis ook daadwerkelijk toe te passen in de organisatie waar je werkt, is het aan te raden deze cursus samen met een collega-studentendecaan van dezelfde instelling te doen.

 

Drieluik deel 1: “Profileren”         

Hoe zorg je ervoor dat je voor anderen in de organisatie zichtbaar bent en dat men weet wat je doet?

Op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden van studentendecanen die aan studenten uitleggen wat hun werk inhoudt en wanneer het zinvol is om een afspraak te maken. Het is opvallend dat er (nog) géén filmpjes te vinden zijn waarin studentendecanen aan studieloopbaanbegeleiders, examencommissies of management uitleggen wat hun functie inhoudt en wat de opbrengst ervan is.

Toch is het voor iedere studentendecaan en ieder decanaatsteam belangrijk om zo’n verhaal goed te kunnen vertellen. In de eerste plaats omdat ons werk met studenten achter gesloten deuren plaats vindt en collega’s daardoor soms onvoldoende beeld hebben van onze werkwijze en bijdrage aan de begeleiding van studenten. In de tweede plaats omdat hogescholen doelmatig (willen) werken en dus vragen stellen over de zin en de effectiviteit van onze bijdrage.

Daarbij komt ook nog dat op de steeds groter geworden hogescholen vaak meerdere studentendecanen werken die - steeds vaker zelfsturend - er naar streven om ook in teamverband een bijdrage te leveren aan betere studentbegeleiding en daarin geloofwaardig te zijn. Dan is een goed verhaal over de functie van studentendecanen dat gedragen wordt door het hele team beslist onontbeerlijk.

De volgende vragen staan o.a. in dat verhaal centraal:

  • Wat is de kern van het studentendecanaat in je hogeschool?
  • Wat beteken je voor de diverse stakeholders?
  • Met welk verhaal profileer je je naar iedere stakeholder?

Via deze cursus willen we dat de bewustwording van het zichtbaar communiceren met de verschillende stakeholders centraal komt te staan.

In deze cursus maken we de eerste stappen in de uitwerking van jouw en jullie verhaal. Het meenemen van een laptop is daarom handig! 

Het eindresultaat van de cursus is een in groepjes gemaakte presentatie die voor verschillende stakeholders (docenten, eerstelijnsbegeleiders, leden van examencommissies en management) de kern van ons werk en de opbrengsten ervan overtuigend en boeiend weergeeft. Dit verhaal wordt vanuit het oogpunt van verschillende stakeholders getest en kan vervolgens meegenomen worden naar het eigen studentendecanenteam ter vervolmaking. 

Het is extra leuk om je samen met een collega voor deze cursus aan te melden i.v.m. de verdere uitwerking van je verhaal.

De cursus wordt verzorgd door oud-studentendecaan Harriët Rempe en studentendecaan Zarina Shaikh-Druiventak.

‘s Middags is ook Pim Breebaart aanwezig. Bij de Haagse Hogeschool was hij van 1997 tot 2010 voorzitter van het College van Bestuur. Hij zal het perspectief van het CvB als stakeholder vertegenwoordigen.

Uit de evaluatieformulieren van eerdere cursussen:

“Prima cursus! Leert de studentendecaan ‘met andere ogen’ kijken naar de eigen organisatie”.

“De focus op de opbrengsten van de inspanningen van het decanaat en het expliciteren hiervan was een nieuwe invalshoek die tot bruikbare inzichten heeft geleid”.

“Geweldig om te kunnen oefenen met iemand met een CvB-blik! Dat maakt het toch echter!”

 

 

Cursus code: A020
Aantal dagen: 1
Leden prijs: 440
Niet leden prijs: 660
Groepsgrootte: 12
Trainer: Harriët Rempe, voormalig studentendecaan Hogeschool Utrecht
Trainer: Zarina Shaikh-Druiventak, studentendecaan Haagse Hogeschool
Cursus data: 19-03-2020