De voorziening tot omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten kunnen bij studentedecanen zorgen voor (morele) dilemma’s. Zeker nu we meer en meer te maken hebben met een groep eisende studenten. Bovendien kunnen de redenen voor een verzoek zeer complex zijn en is niet altijd duidelijk vast te stellen of we een dergelijk verzoek kunnen ondersteunen. Vandaar dat we vanuit de Cursusorganisatie DUO hebben benaderd met het verzoek een workshop rond dit thema te verzorgen.

 

Inhoud:

Tijdens de workshop zal dieper op de materie worden ingegaan door een medewerker van DUO, die zelf te maken heeft met de beoordeling van betreffende voorzieningen. Uiteraard worden de veranderingen t.a.v. de studiefinanciering ook kort besproken en zeker in het licht van de omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten.

Het bespreken van casuïstiek, die van tevoren door de cursisten kan worden aangeleverd, neemt een groot deel van het programma in beslag. Ook casuïstiek buiten de voorzieningen prestatiebeurs en weigerachtige ouders is welkom.

 

 

Cursus code: B050
Aantal dagen: 1
Leden prijs: 130
Niet leden prijs: 195
Groepsgrootte: 20
Trainer: Arno Dieteren, medewerker DUO
Cursus data: 06-02-2020