Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In dit deel worden zaken rond inschrijving en de beëindiging daarvan besproken.

Aan de orde komen:

info