Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De WHW is in principe van toepassing op bekostigde en aangewezen hogescholen en universiteiten, de Open Universiteit, de academische ziekenhuizen en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Koninklijke Bibliotheek.
Dat betekent echter niet dat iedere bepaling op al die instellingen van toepassing is. Bij een titel staat soms de reikwijdte van die titel. De reikwijdte kan ook aan het begin van een hoofdstuk staan.

De reikwijdte van hoofdstuk 7 staat in artikel 7.1. Hoofdstuk 7 heeft betrekking op bekostigde universiteiten en hogescholen en op de Open Universiteit. Bepaalde titels van dit hoofdstuk hebben daarnaast ook betrekking op aangewezen instellingen. En artikel 7.10a (verlening graden) heeft ook betrekking op postinitiële masteropleidingen (niet bekostigde masteropleidingen).

Het is dus zaak om bij het lezen van een artikel na te gaan wat onder de reikwijdte wordt verstaan. Zo staat er bij paragraaf 1 van titel 2 van hoofdstuk 7, dat handelt over vooropleidingseisen, dat onder 'opleiding' in deze paragraaf verstaan wordt: 'bacheloropleiding'. Met andere woorden: de vooropleidingseisen zijn alleen van toepassing op bachelor- en niet op masteropleidingen.

In een artikellid kan ook verwezen worden naar een eerder artikel. Het is belangrijk om die verwijzing te volgen. In artikel 7.48 gaat het bijvoorbeeld over vermindering of vrijstelling van collegegeld, bedoeld in artikel 7.43 eerste lid. Het belangrijk om te kijken wat er onder een bepaald begrip in artikel 7.43 staat. Het blijkt dan dat het in artikel 7.48 alleen gaat over het wettelijke collegegeld en niet over het instellingscollegegeld.

 

info