Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De WHW bestaat uit 19 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in 'titels' waarin bepalingen staan rond een bepaald thema. De verschillende titels zijn weer onderverdeeld in paragrafen, waarin een subthema wordt behandeld.

De artikelen van de WHW worden niet doorgenummerd. Bij ieder hoofdstuk begint de nummering opnieuw. Artikel 2.6 is dus het 6e artikel van hoofdstuk 2. Artikel 7.43 is het 43e artikel van hoofdstuk 7 enz.

 

info