Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Dit hoofdstuk van de WHW kent de volgende titels:

Het onderwijs, de examens en de promoties.
Aan de orde komen zaken als de soorten opleiding (bachelor, master, postinitiële master); studielast en studiepunten, propedeutische- en postpropedeutische fase (in deze reader verder aangeduid als hoofdfase), studieadvies, examens en tentamens, graden en getuigschriften; de onderwijs- en examenregeling.
Vooropleidingseisen en toelatingseisen.
2a. Vrijstelling van het afleggen van tentamens op grond van het bezit van het diploma beroepsonderwijs.
Studenten en extraneï.
Aan de orde komen o.a. inschrijving, collegegeld, persoonsgebonden nummer, huisregels en orderegels, studentenstatuut.
Rechtsbescherming van studenten en extraneï.
De inhoud van dit hoofdstuk uit de WHW komt uitgebreid aan de orde in de rest van hoofdstuk 1 uit dit handboek.

 

info