Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De WHW kent een Uitvoeringsbesluit waarin o.a. het volgende opgenomen is:

  • Persoonlijke omstandigheden bij het (bindende) studieadvies;
  • Financiële ondersteuning bij het bestuurslidmaatschap van landelijke studentenorganisaties;
  • Bepalingen over het Centraal register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
  • De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden op basis van art. 7.26 van de wet;
  • Bepalingen over de bekostiging

Daarnaast zijn er nog diverse ministeriële regelingen waarin een bepaald wetsartikel nader wordt uitgewerkt. Bijv. 'De Regeling nadere vooropleidingseisen' ter uitwerking van artikel 7.25 van de wet. Eveneens te vinden onder overheid.nl (wet- en regelgeving) en onder cfi.nl (Regelgeving>regelingen OCW).
Ook in de rubriek 'wet- en regelgeving' van het ministerie OCW zijn diverse regelingen en de WHW te vinden.

 

info