Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

 

Handicap + Studie heeft in samenwerking met het ministerie van OC&W en de studenten organisaties een factsheet ontwikkeld voor studenten met een functiebeperking. Met behulp van deze factsheet kunnen zij nagaan voor welke financiële voorzieningen zij in aanmerking komen.

 

Slim Studeren Studenten met een functiebeperking