Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In een aantal gevallen kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Deze wordt verschaft door de instelling (hogeschool of universiteit) waar de student studeert, of door DUO. Verder is er een aantal particuliere fondsen en stichtingen die financiële ondersteuning bieden aan bepaalde doelgroepen. Ook voor studeren in het buitenland en voor studenten uit de EU of buiten de EU zijn er mogelijkheden, in de vorm van een tegemoetkoming in de studiekosten of een studiebeurs van DUO of bepaalde andere studiebeurzen. Voor studenten met een functiebeperking zijn er behalve de mogelijkheden die DUO biedt, meer mogelijkheden op grond van wettelijke maatregelen. Vluchtelingen en asielzoekers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op financiële ondersteuning.

Bij bijzondere omstandigheden kan aan de volgende situaties worden gedacht:

  • Bijzondere omstandigheden van tijdelijke of structurele aard. Deze kunnen medisch (ziekte) of niet-medisch zijn. Ook kan het gaan om een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Handicap
  • Chronische ziekte
  • Zwangerschap
  • Bijzondere familie-omstandigheden
  • Niet-studeerbaar programma
  • Bestuursactiviteiten

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over het desbetreffende onderwerp

Soms weigert een arts om een medische verklaring af te geven die nodig is voor een aanvraag van een afstudeervoorziening of bij DUO. Meer hierover kun je lezen in:

 

info