Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De volgende beurzen zijn beschikbaar:

  • Delta: Het Delta programma (Dutch Education: Learning at Top level Abroad) stelt onderwijsinstellingen voor het Hoger onderwijs in Nederland in staat om beurzen beschikbaar te stellen voor studenten uit China, Indonesië, Taiwan en Zuid Afrika. Kandidaten kunnen contact opnemen met een onderwijsinstelling die aan het programma deelneemt of met een vestiging van de NESO (Netherlands Education Support Office). Zie voor meer informatie de website van de Nuffic.
  • Huygens (High-level University Year to Gain Excellence in the Netherlands): Deze beurzen zijn bedoeld voor buitenlandse studenten uit 53 verschillende landen die een Bachelorprogramma hebben afgerond en die tussen de drie en tien maanden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool willen studeren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of via de website van de Nuffic. De Nuffic is verantwoordelijk voor dit beurzenprogramma. Zie voor meer informatie de website van de Nuffic.
  • Leonardo da Vinci: Dit programma subsidieert stageprojecten van HBO- en universitaire opleidingen. Het programma stelt beurzen beschikbaar voor stages bij ondernemingen in bijna heel Europa. De Nuffic kent de beurzen toe aan onderwijsinstellingen en niet rechtstreeks aan studenten. De student moet de beurs bij de onderwijsinstelling aanvragen. Voor algemene informatie zie de website van de Nuffic en Wilweg.
  • NFP fellowships en NPT programma: Het NFP fellowship programma (the Netherlands Fellowship Programme) wordt betaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is bedoeld voor afgestudeerden uit 57 geselecteerde landen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kandidaten kunnen het beste contact opnemen met de Nederlandse ambassade of consulaat in hun eigen land voordat ze een aanvraag doen. Het NPT programma (the Netherlands Programme for Institutional Strengthening of Post-Secondary Education and Training Capacity) is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen om onderwijs en training na het voortgezet onderwijs te bevorderen. Zie voor meer informatie de website van de Nuffic.
  • Socrates/Erasmus: Zie voor meer informatie de websites van de Nuffic en Wilweg.

info