Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten uit Aruba of de Nederlandse Antillen hebben recht op studiefinanciering. Zij kunnen de studiefinanciering zelf aanvragen bij DUO. Ook kunnen zij de studiefinanciering aanvragen via een instantie:

  • Directie Onderwijs Aruba
  • Stichting Studiefinanciering Curacao (SSC)
  • Eilandsgebied St. Maarten
  • Departement van Onderwijs, afdeling Bonaire
  • Departement van Onderwijs, afdeling Bovenwindse eilanden

Adressen en telefoonnummers van deze instanties staan in de folder van DUO op de betreffende internetpagina.

info