Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voltijdstudenten, die:

  • de nationaliteit bezitten van een land van de EER (d.w.z.: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland (Zwitserland maakt geen deel uit van de EER, maar studenten die de Zwitserse nationaliteit bezitten, hebben met ingang van 1 september 2002 wel recht op collegegeldvergoeding, aangezien Zwitserland met de EU-landen een verdrag heeft ondertekend), èn
  • vóór hun 30e jaar met een voltijdstudie zijn begonnen, en na hun 30e het collegegeldkrediet zonder onderbreking blijven ontvangen,
  • op of na 1 september 2007 voor het eerst gaan studeren aan een instelling van hoger onderwijs in Nederland,

hebben recht op collegegeldkrediet. Dat wil zeggen dat zij het bedrag van het wettelijk- of het instellingscollegegeld met rente kunnen lenen, ook al is er geen recht op volledige studiefinanciering. Maar "opgelet": als een EER-student na verloop van tijd recht krijgt op volledige studiefinanciering, dan wordt het aantal jaren waarin gebruik gemaakt is van het opnemen van het collegegeldkrediet in mindering gebracht op het aantal jaren volledige studiefinanciering.

Voorbeeld:

2 jaren collegegeldkrediet genoten. Daarna ontstaat het recht op volledige studiefinanciering en het gevolg is dat de student nog recht heeft op 24 maanden voorwaardelijke schenking + 36 maanden alleen lening. Bij recht op volledige studiefinanciering worden de jaren 100 % lening van het collegegeldkrediet eerst afgetrokken van de maanden waarin de student recht heeft op schenking + eventueel lening en worden niet eerst af getrokken van de jaren alleen lening!

Zie website van de DUO.

info