Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voltijdstudenten, die:

  • de nationaliteit bezitten van een land van de EER (d.w.z.: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland (Zwitserland maakt geen deel uit van de EER, maar studenten die de Zwitserse nationaliteit bezitten, hebben met ingang van 1 september 2002 wel recht op collegegeldvergoeding, aangezien Zwitserland met de EU-landen een verdrag heeft ondertekend) èn
  • vóór hun 30e jaar met een voltijdstudie zijn begonnen, en na hun 30e de vergoeding voor de studie zonder onderbreking blijven ontvangen èn
  • voor 1-9-2007 een collegegeldvergoeding (z.g. Raulin vergoeding) hebben gekregen,

komen in aanmerking voor de 'collegegeldvergoeding van de IB-Groep voor EU- en EER-studenten'. Zij krijgen vanaf het studiejaar 2001-2002 een bedrag dat gelijk is aan 12 keer de basisbeurs voor thuiswonende studenten in het hoger onderwijs. Deze vergoeding wordt in één keer door de IB-Groep als gift uitbetaald.

Overgangsrecht cohorten voor 1 september 2000

EU/EER studenten die vóór 1 september 2000 reeds de 'collegegeldvergoeding van de IB-Groep voor EU- en EER-studenten' kregen, behouden de oude vergoeding (die hoger was) tot uiterlijk 1 september 2005: deze groep krijgt niet een vergoeding van 12 keer de basisbeurs voor thuiswonende studenten in het hoger onderwijs, maar een vergoeding van het gehele wettelijke collegegeld. Deze vergoeding wordt in één keer door de IB-Groep als gift uitbetaald.

EU/EER studenten die voor 1-9-2007 geen collegegeldvergoeding toegewezen hebben gekregen komen in aanmerking voor het collegegeldkrediet.

info