Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten zonder de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor studiefinanciering als zij voldoen aan de voorwaarden die genoemd zijn in WSF 2000 artikel 2.2.

De hoofdlijnen zijn:

Buitenlandse studenten kunnen aanspraak maken op studiefinanciering als ze één van de volgende verblijfsvergunningen hebben:

  • Type II Regulier onbepaalde tijd
  • Type III Asiel bepaalde tijd
  • Type IV Asiel onbepaalde tijd

Studenten met een verblijfsvergunning Type I, regulier bepaalde tijd, hebben in principe geen recht op studiefinanciering, maar in enkele gevallen wel:

  • AMA's (minderjarige alleenstaande vreemdeling)
  • Adoptiekinderen
  • Verblijf bij Nederlandse ouders/partner
  • Verblijf bij ouders/partner die EER-onderdaan zijn en in Nederland werken of hebben gewerkt of die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning type I, II, III, of IV, of de ouders hebben eerder 'tegemoetkoming scholieren/ouders' gehad.

Om het recht op studiefinanciering met een bepaald verblijfsdocument te bepalen is het handig om de zogenaamde Nationality Chart op de site van DUO in te vullen.

Studenten met een W-document:

Dit document is voor asielzoekers die nog geen uitspraak op hun verzoek hebben of niet kunnen reizen. Deze studenten hebben geen recht op studiefinanciering. Zij zitten 'in de opvang' van het COA, hetzij in een AZC, hetzij elders (bijvoorbeeld bij familie). Degenen die niet in een AZC zitten moeten (meestal wekelijks) 'stempelen'. Zij krijgen naast 'kost en inwoning' wat zakgeld. Ze mogen 12 weken per jaar betaald werken (vooral in de tuinbouw). Zij krijgen geen 'inburgeringsfaciliteiten' (bijvoorbeeld taallessen). Ze mogen 'op eigen initiatief studeren'. Deze asielzoekers kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen van de UAF. Klik hier voor meer info over ondersteuning door UAF.

info