Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voltijdstudenten, die:

  • de nationaliteit bezitten van een land van de EU/EER (klik hier voor een opsomming)
  • in Nederland wonen
  • jonger zijn dan 30 jaar, èn
  • in dienstverband (arbeidscontract) minimaal 32 uur per maand in loondienst werken of als freelancer of zelfstandige waar kunnen maken dat zij gemiddeld 32 uur per maand werken,

komen in aanmerking voor gewone studiefinanciering voor de duur van het dienstverband of de werkzaamheden als zelfstandige. Indien de student tijdelijk (door vakantie of ziekte) minder dan 32 uur per maand werkt kan daar rekening mee worden gehouden. Dan wordt gekeken naar het gemiddelde per maand.

Let op: de staatssecretaris is voornemens het aantal uren te verhogen tot 14 uur per week, dus 56 per maand. De betreffende beleidsregel is op dit moment (18 februari 2013) nog niet gepubliceerd, maar in een brief van de minister staat als beoogde ingangsdatum: 1 januari 2014.

Als er recht is op gewone studiefinanciering dan vervalt het recht op de collegegeldvergoeding de z.g. Raulin vergoeding voor studenten die voor 1-9-2007 deze vergoeding hadden.

Een EER student die werkt vraagt studiefinanciering via het gewone algemene formulier.

Nadere informatie is te vinden op de website van de IB-Groep

info