Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Ontslag en recht op studiefinanciering
Als een student uit de Europese Unie, of de Europese Economische Ruimte, recht heeft op studiefinanciering vanwege werkzaamheden (tenminste 32 uur per maand) kan hij bij ontslag, tijdens de contractperiode, mogelijk nog een periode recht op studiefinanciering behouden.

De student moet bij de IB-Groep bewijsstukken inleveren waaruit blijkt dat hij aantoonbaar onvrijwillig werkloos is geworden. Het gaat dus alleen op als een student al gelijktijdig werkte en studiefinanciering genoot.

Tijdelijk of vast contract
Als een student een tijdelijk contract heeft, houdt hij gedurende de oorspronkelijke looptijd van het contract recht op studiefinanciering. Hoe lang de studiefinanciering kan blijven doorlopen na een onvrijwillige ontbinding van een vast contract is niet duidelijk. In ieder geval moet de student minimaal een jaar studiefinanciering op grond van zijn werkzaamheden hebben gehad.

Onvrijwillig werkeloos: contact opnemen met servicekantoor IB-Groep
In de voorlichting aan studenten is het daarom van belang een student die onvrijwillig werkloos is geworden altijd langs het servicekantoor van de IB-Groep te sturen voor informatie over het eventueel doorlopen van het recht op studiefinanciering.

Voor de volledigheid: het bovenstaande geldt dus niet voor studenten die vóór aanvang van hun studie werkten en daarna met een studie begonnen. Bij een eerste aanvraag geeft onvrijwillige werkloosheid geen recht op studiefinanciering.

info