Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Naast de mogelijkheden die de Wet op de Studiefinanciering (WSF 2000) biedt aan studenten met een functiebeperking kunnen zij onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op andere regelingen:

Bij het ANGO Fonds kan men terecht voor

  • juridische ondersteuning,
  • belastingteruggave,
  • uitkeringen,
  • zorg en hulp,
  • woningaanpassingen,
  • vervoer,
  • lotgenotencontact.

Het ANGO Fonds verleent financiële hulp onder de voorwaarde dat de kosten door geen enkele officiële instantie vergoed worden en dat het inkomen of vermogen ontoereikend is om de kosten zelf te dragen.

Klik hier voor adresgegevens van het ANGO-fonds.

De (niet-financiële) rechten worden hier behandeld.

info