Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Hierbij gaat het om het recht op een financiële vergoeding voor assistentie bij Activiteiten Dagelijks Leven wanneer de student grote delen van de dag in de onderwijsinstelling moet zijn. Dit heet 'hulp op verzoek' of 'hulp op vastgestelde tijden'. Om recht te hebben op deze financiële vergoeding moet men aan nadere voorwaarden voldoen. Relevante wetgeving is te vinden in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ wordt uitgevoerd via de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de situatie zal het Persoons Gebonden Budget of de Thuiszorg van de plaats waar de onderwijsinstelling zich bevindt, ingeschakeld kunnen worden.

info