Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kan iemand via zijn zorgverzekeraar hulp (huishoudelijk, persoonlijk, ondersteunend en activerend) vergoed krijgen. Op het moment dat iemand is ingeschreven bij een ziekenfonds of een particuliere verzekering is men automatisch ingeschreven voor de AWBZ. Deze hulp kan geboden worden door de 'gewone thuiszorg' of een andere zorginstelling. De cliënt heeft dan geen invloed op welke hulpverlener er komt en op welk tijdstip, maar heeft als voordeel dat er geen (financiële) administratie hoeft te worden bijgehouden. Om in aanmerking te komen voor zorg via de AWBZ, moet eerst worden vastgesteld wat de zorgbehoefte van de verzekerde is. Hiervoor zal een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) een indicatiestelling doen.

Het is echter ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een PGB. Daartoe moet ook een indicatiestelling worden afgegeven door een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Het budget wordt aan de cliënt zelf uitbetaald. De cliënt kan dan op de diverse terreinen van zorg zelf bepalen hoe het toegekende budget wordt besteed, aan wie en op welk tijdstip. Nadeel is dat er een administratie moet worden bijgehouden om te zijner tijd verantwoording af te leggen over de manier waarop en waaraan het is uitgegeven. Bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is een brochure beschikbaar waarin alle zaken rondom het persoonsgebonden budget in 8 stappen zijn beschreven: 'Persoonsgebonden budget - Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen'.

info