Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In deze paragraaf wordt de wettelijk verplichte hogeschoolregeling op financiëel gebied besproken: Profileringsfonds

Daarnaast is er een paragraaf over het verkrijgen van een medische verklaring.

Voor bepaalde activiteiten van studenten is Landelijke Afstudeersteun geregeld.

info