Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De minister regelt afstudeersteun voor studenten die:

  • deelnemen aan een visitatiecommissie of
  • bestuurslid zijn van een politieke jongerenorganisatie die is gelieerd aan een politieke partij die is vertegenwoordigd in het parlement of
  • bestuurslid zijn van een organisatie van minimaal 250 betalende leden, contribuanten of donateurs, waarbij de behartiging van een maatschappelijk of onderwijskundig belang op de voorgrond staat.

Bij ministeriële regeling worden de voorwaarden gesteld waaronder deze financiële ondersteuning plaatsvindt.

WHW art 7.51 lid 6.