Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Bij de aanvraag voor een afstudeervoorziening is soms een medische verklaring nodig. Artsen weigeren soms een medische verklaring af te geven. Zij doen hierbij dan een beroep op een landelijke afspraak die gemaakt zou zijn. Hierover is gecorrespondeerd met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit heeft geleid tot een brief van de KNMG die gebruikt kan worden op artsen te overtuigen. De tekst spreekt voor zich en is hier te vinden. De brief mag geprint worden en aan de student meegegeven worden om de weigerachtige arts te overtuigen.

Eventueel kan de brief ook gebruikt worden als artsen weigeren de medische verklaring in te vullen op het formulier 'Verzoek om voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden'.

info