Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Het profileringsfonds is geregeld in art. 7.51 WHW.

Een hogeschool of universiteit moet financiële ondersteuning bieden aan studenten die door een bijzondere omstandigheid studievertraging oplopen, de afstudeersteun.
Een onderwijsinstelling kan ook financiële ondersteuning bieden aan niet-EER studenten, de kennisbeurs.

info