Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Een student die studievertraging heeft opgelopen door een medische omstandigheid en daardoor de termijn waarin hij recht heeft op een beurs, overschrijdt, kan bij de DUO verlenging van zijn beursperiode aanvragen (WSF2000 art. 5.6, negende lid).

Indien die verlenging wordt toegekend is dat standaard een verlenging van 12 maanden, ongeacht de duur van de vertraging.

Op basis van art. 7.51 van de WHW kan een student voor vertraging wegens ziekte óók afstudeersteun aanvragen bij de eigen instelling. De periode waarover afstudeersteun wordt gegeven is wél gerelateerd aan de duur van de studievertraging. Als de bijzondere omstandigheden meer studievertraging hebben veroorzaakt dan de 12 maanden verlenging, bijvoorbeeld 14 maanden, heeft de student voor de extra vertraging recht op afstudeersteun. In dit voorbeeld dus 2 maanden.

info