Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Een student kan bezwaar maken tegen een beslissing van het Profileringfonds bij de toegankelijke faciliteit / geschillenadviescommissie.

info