Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De wet laat zich niet uit over de wijze van uitbetalen.

Het instellingsbestuur moet regels opstellen m.b.t. aanvang, de duur en de hoogte van de financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning mag niet hoger zijn dan die van studiefinanciering.
De instelling mag eisen dat de student 'feitelijk studerend' is.

WHW art. 7.51 lid 4

info