Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor 1 september 2010 betaalden de HO-instellingen elkaars toekenningen uit. Dat was per wet geregeld. Dat is per 1-9-2010 vervallen.

info