Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In de WHW art 7.51 lid 1 staan de volgende voorwaarden vermeld om in aanmerking te komen voor afstudeersteun:

  • De student staat ingeschreven voor een opleiding, betaalt wettelijk collegegeld en heeft het afsluitende examen nog niet behaald; toelichting.
  • De student moet op enig moment studiefinanciering in de vorm van een beurs hebben ontvangen voor de opleiding waar hij staat ingeschreven op het moment dat hij afstudeersteun vraagt; toelichting.
  • Er moeten zich een of meer in art. 7.51 genoemde bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan.
  • De bijzondere omstandigheden moeten zich in de regel hebben voorgedaan in de periode waarin de student een beurs ontving voor een opleiding, maar soms is het ook mogelijk bij vertraging in het leendeel.
  • De bijzondere omstandigheden moeten studievertraging hebben veroorzaakt of naar verwachting gaan veroorzaken.

info