Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De student moet op enig moment studiefinanciering in de vorm van een beurs hebben ontvangen voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven en nog niet is afgestudeerd, op het moment dat hij de afstudeersteun aanvraagt.

Voorbeelden:

  • Er hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan in de periode waarin de student een beurs ontving voor opleiding A. Tijdens zijn leenfase stapt hij over naar opleiding B. Hij vraagt afstudeersteun aan. Omdat hij voor opleiding B nooit een beurs heeft ontvangen, heeft hij geen recht op afstudeersteun. Indien hij in zijn beursperiode van opleiding was veranderd en op dat moment de aanvraag had ingediend, had hij wél recht gehad.
  • De bijzondere omstandigheden hebben zich voorgedaan terwijl de student stond ingeschreven voor opleiding A aan instelling X en een beurs ontving. Hij vervolgt dezelfde opleiding aan instelling Y en ontvangt nog steeds een beurs. Hij heeft recht op afstudeersteun. Ook als hij bij instelling Y inmiddels in de leenfase is beland kan hij (alsnog) afstudeersteun aanvragen. Hij heeft immers voor die opleiding op enig moment een beurs ontvangen. Zelfs als hij in zijn leenfase naar opleiding A van een andere instelling is overgestapt, kan hij afstudeersteun aanvragen. Ook dan geldt dat hij op enig moment een beurs genoten heeft voor opleiding A (aan instelling X).

Uiteraard moeten in beide situaties de bijzondere omstandigheden studievertraging hebben veroorzaakt.

info