Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De bijzondere omstandigheid die studievertraging veroorzaakt, moet zich in de regel hebben voorgedaan in de periode waarin de student prestatiebeurs ontving. Vertraagt een student in de periode waarin hij alleen een lening ontvangt, dan bestaat er doorgaans geen recht op ondersteuning.

Sommige hogescholen kennen wel afstudeersteun toe bij vertraging in het leendeel. Dit komt door verschillende opvattingen over de interpretatie van het betreffende artikel in de WHW art. 7.51 lid b. Daar staat ' [..] en voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet studiefinanciering 2000, [..]'.

info