Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Een student heeft alleen recht op afstudeersteun zolang hij nog niet is afgestudeerd. Dit betekent dat de steun stopt op het moment dat hij is afgestudeerd. De student moet ingeschreven staan voor de opleiding (in het hoger onderwijs) waar de bijzondere omstandigheid zich voordoet of heeft voorgedaan, wil de student in aanmerking komen voor afstudeersteun.

info