Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De wet hinkt op twee gedachten. Bestuurlijk actieve studenten doen het bestuurswerk vaak naast de studie en lopen niet altijd vertraging op. De naam "Profileringsfonds" en (de Memorie van Toelichting) doen anders vermoeden. Sommige instellingen geven om die reden vacatiegelden.

info