Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

 • Het ANGO fonds verleent financiële hulp onder de voorwaarde dat de kosten door geen enkele officiële instantie vergoed worden en dat het inkomen of vermogen ontoereikend is om de kosten zelf te dragen. Bij het ANGO Fonds kan men terecht voor juridische ondersteuning, belastingteruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, vervoer of lotgenotencontact.
  Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, tel 033-434343,
  Zie ook hier.
 • Aruba en Nederlandse Antillen: Adressen en telefoonnummers staan in de folder van DUO op bijgaande internetpagina.
  Er staat ook informatie op de website van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).
 • Handicap en studie heeft veel informatie over de regelgeving op het gebied van studenten met een handicap
 • DUO
 • Sociale zekerheidInformatie over de Wajong, het Persoonsgebonden budget en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is hier te vinden.
 • Studeren in het buitenland of buitenlandse studenten in Nederland
 • Informatie over studeren in het buitenland of buitenlandse studenten in Nederland is te vinden op de sites van Nuffic en Wilweg
 • Universitair Asiel Fonds (UAF): Het UAF verstrekt beurzen aan asielzoekers.
 • Wetten zijn te vinden op de site van de overheid.

info