Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In Nederland is een aantal particuliere fondsen dat financiële steun geeft voor allerlei verschillende projecten en levenssituaties.

Fondsenboek

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) brengt het fondsenboek en de fondsendisk uit, een hulpmiddel bij het zoeken naar een fonds. Het Fondsenboek wordt uitgegeven door de Walburg Pers. In het boek vindt men adressen en doelstellingen van de diverse fondsen. De gegevens staan ook op een cd-rom de z.g. FondsenDisk ook uitgegeven via de Walburg Pers.

Er is een aantal fondsen waar voltijd- en/of deeltijdstudenten een beroep op kunnen doen. De hoogte en de soort van de vergoedingen kunnen verschillen. Op de website van de FIN worden ook aanvraagtips vermeld. In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat de student die de vergoeding aanvraagt, een ondersteunende verklaring krijgt van de studentendecaan. Vaak moet een aanvraagformulier schriftelijk worden aangevraagd en moet de uiteindelijke aanvraag schriftelijk worden ingediend. Als de vergoeding wordt toegekend, is dit meestal voor één studiejaar. Vaak kan de student het/de volgende studieja(a)r(en) een nieuwe aanvraag indienen bij hetzelfde fonds. Meestal kan de student niet een vergoeding krijgen van meerdere fondsen tegelijkertijd. Als een student bij meerdere fondsen een aanvraag doet, is hij/zij verplicht dit bij de aanvraag te melden.

Naast financiële steun voor projecten en o.a. steun voor financieel minder draagkrachtigen die in Nederland studeren, is in het fondsenboek ook informatie te vinden over beurzen op het gebied van studeren in het buitenland.

Studiefonds PLUS

Op de website van Studiefonds PLUS is onder 'Aanvraag doen' een lange lijst opgenomen van particuliere studiefondsen. Veel informatie komt uit het fondsenboek.

info