Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In de Wet Studiefinanciering (WSF 2000) staan een aantal financiële regelingen bij arbeidsongeschiktheid en bijzondere omstandigheden.

Met behulp van het formulier van DUO 'Verzoek om een voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden' kunnen voorzieningen worden aangevraagd.

Het betreft:

Soms weigert een arts om een medische verklaring af te geven die nodig is voor een aanvraag van een afstudeervoorziening of bij DUO. Meer hierover kun je lezen in:

Voor informatie over de hardheidsclausule (voor studenten die geen contact meer hebben met één of beide ouders e.d.) klik hier.

info