Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De mogelijkheid voor studenten om het eerste jaar prestatiebeurs om te laten zetten in een gift als ze door een zogenaamde 'bijzondere omstandigheid' in het eerste jaar niet voldoende punten gehaald hebben, is afgeschaft met ingang van het studiejaar 2005-2006. De mogelijkheid om deze voorziening aan te vragen blijft bestaan voor de groep studenten die al vóór 1 september 2005 prestatiebeurs heeft ontvangen. Van 1996-1997 tot en met 2003-2005 was er wel een prestatiebeursnorm voor het eerste jaar. Voor de studiejaren 1999-2000 tot en met 2003-2005 konden studenten die er door bijzondere omstandigheden niet in slaagden de toenmalige prestatiebeursnorm voor het eerste jaar (van 30 ECTS studiepunten) te halen bij DUO prestatiebeurscompensatie aanvragen. Voor de studiejaren 1996-1997 tot en met 1998-1999 moesten zij een aanvraag indienen bij de universiteit of hogeschool waar zij ingeschreven waren.

info