Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De prestatiebeursstudent die op enig moment binnen de periode van 10 jaar van de diplomatermijn in de situatie komt dat hij met arbeid 20% of minder maatmaninkomen verdient op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) krijgt de gehele prestatiebeurs van 48 maanden (of langer bij de langere opleidingen) omgezet in een gift (dus ook de prestatiebeurs over het eerste jaar, ook al zou betrokkene pas na dat eerste jaar 20% of minder maatmaninkomen verdienen).

(Art. 5.15 WSF 2000)

info