Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In dit hoofdstuk worden financiële zaken besproken waar een student mee te maken heeft of kan krijgen, met uitzondering van de studiefinanciering en de financiële ondersteuning bij bijzondere omstandigheden, welke in de hoofdstukken 3 en 5 van dit handboek aan de orde komen.

Veel wordt gebruik gemaakt van de website van de rijksoverheid.

De verdere literatuur die bij het schrijven van dit hoofdstuk gebruikt is, vind je hier.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

info