Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Ziektekosten vallen op de site van de Belastingdienst onder Specifieke Zorgkosten. Hiervoor geldt een drempel die afhankelijk is van het verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Dit heet ook wel het drempelinkomen. De ziektekosten mogen afgetrokken worden als ze boven die drempel uitkomen.

info