Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor een opleiding of studie voor het verwerven van inkomen uit werk en woning. Deze uitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitgaven moeten direct te maken hebben met de opleiding of de studie. Hier staat meer informatie.

info