Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Sinds 1 januari 2004 geldt de Wet Werk en Bijstand (WWB). Uitgangspunt van de wet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie hier niet toe in staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand. De gemeente moet iedere aanvraag om een uitkering zorgvuldig beoordelen.

Een student die recht heeft op studiefinanciering komt niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Dit betekent dat ook in de leenperiode van studiefinanciering geen recht op bijstand bestaat.

Iemand tussen de 18 en 65 jaar is volgens de WWB verplicht te solliciteren. Verder moet aan een aantal andere voorwaarden voldaan worden, waaronder dat men ingeschreven moet staan bij het CWI (Centrum voor werk en inkomen). Als degene die bijstand aanvraagt vanwege sociale of medische redenen niet kan werken, dan hoeft hij niet naar werk te zoeken. Het is echter aan de gemeente om dit te bepalen.

Meer informatie over de bijstand, de voorwaarden, de bedragen, de toeslagen en de kortingen vind je op deze pagina van de website van de Rijksoverheid. er is ook een speciale pagina gericht op bijstand voor jongeren.

info