Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Omdat de studiefinanciering voor de meeste studenten niet toereikend is om in het levensonderhoud te voorzien, zoeken veel studenten naar andere manieren om aan geld te komen. Lenen is een optie, maar hierdoor krijgt de student wel een studieschuld die uiteindelijk behoorlijk kan oplopen. Na de studie moet deze weer terugbetaald worden (inclusief de rente). Een andere mogelijkheid is een bijbaan.

Veel studenten hebben een (bij)baan. Deze paragraaf behandelt de verschillende aspecten van de (bij)baan. Achtereenvolgens komt aan de orde:

info