Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een persoon zich tegenover een werkgever verplicht om tegen betaling van loon, voor een zekere tijd arbeid te verrichten.

Op deze pagina van de Rijksoverheid staan de volgende onderwerpen rond de arbeidsovereenkomst vermeld:

 • Voorwaarden arbeidscontract
 • Schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst
 • Loonstrookje verplicht
 • Salaris op tijd betalen
 • Rechten werknemer
 • Plichten werknemer
 • Conflict met werkgever
 • Maximale proeftijd 2 maanden
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Gelijke arbeidsvoorwaarden tijdelijke en vaste medewerkers
 • Minder of meer werken dan in arbeidscontract staat

info