Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekostenrisico's waar je je niet individueel voor kunt verzekeren. Iedereen die in Nederland woont of werkt is er voor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg.

De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen.

Voor meer informatie zie de site van de Rijksoverheid.

info