Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Hoe zit ons arbeidsongeschiktheidstelsel in elkaar. Waar heeft een jongere recht op in geval van arbeidsongeschiktheid? Wanneer is er recht op een Wajong-uitkering?

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid staat op deze pagina van de Rijksoverheid.

Elders in dit handboek staat informatie over de Wajong.

Klik hier voor omzetting van de prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wajong.

info