Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

We bespreken hier die aspecten van de algemene kinderbijslagwet die van toepassing zijn op de meeste studenten in het hoger onderwijs of waarmee studenten te maken krijgen als zij vanuit het hoger onderwijs overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs.

We bekijken twee situaties:

info